ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณบริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จํากัด มอบเงินบริจาค 100,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการช่วยเหลือ ผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250