ข่าวบริจาคล่าสุด

นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบของจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบศูนย์รวม 1 ชุด มูลค่า 4,500,000 บาท เครื่องช่วยหายใจ 10 เครื่อง และเตียงผู้ป่วยจำนวน 15 หลัง ทางโรงพยาบาลกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาจิตแก่ผู้บริจาคในครั้งนี้ด้วย (13 พค.64)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250