ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณสโมสรไลออนสศรีนคร มอบข้าวกล่อง 100 กล่อง และ มอบเงินบริจาค 350,000 บาท เพื่อใช้ปรับปรุง ห้อง ICU โควิด 19

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250