ข่าวบริจาคล่าสุด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริจาคเงิน 54,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อให้การรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250