ข่าวบริจาคล่าสุด

วันนี้ 11 มค.65 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.สมพร สหจารุพัมน์ ได้รับมอบเงินบริจาค พญ.ดลพร เขียวบรรจง และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิมะเร็งเด็ก จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ดช.พสิษฐ์ เขียวบรรจง ทางโรงพยาบาลกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250  

เกี่ยวกับคุกกี้บนเวปไซด์นี้

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล