ศูนย์จองห้องพิเศษ

 

ศูนย์จองห้องพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 96010030 159680565586456 4355967415129997312 o

โทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 1009 ,0-7535-7355


การรับจองห้องพิเศษ

1.รับจองโดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ งานผู้ป่วยนอก ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น.

   วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

2.รับจองทางโทรศัพท์ (24 ชั่วโมง)

3.รับจองห้องพิเศษล่วงหน้า 1 เดือน 

 

  

 

 

อาคาร 298

อาคาร298 - ห้อง VIP 

 

 

อาคาร298 - ห้องพิเศษธรรมดา 

 

   
 

อาคารเฉลิมพระบารมี

- ห้อง VIP

 

 

- ห้องพิเศษธรรมดา

   
     

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250