ด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

ศุนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 

ศุนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250