ด้านโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  Maharaj Nakhon Si Thammarat .“เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม :MNST ”
 • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
 • พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan
 • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
 • เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพ
 • รวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19

สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19

covidresult

staticvaccine

pfizerstu 

 

       VC2

ด้านโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

9

กฤษณะ อักษรนิตย์  หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  แผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กมล โฆษิตรังสิกุล, เฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์ พบ.,วว.อายุรศาสตร์โรคไต    กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

วงศกร บุญกาญจน์ พบ.,วว. อายุรศาสตร์โรคไต   กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อุไรวรรณ พานทอง พย.ม.    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ 1+

ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250