ด้านจักษุ

อัจฉรา ฉายวิริยะ พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

 

ดุษฎี เอกพจน์, พิทยา สัจจารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250