• โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    Maharaj Nakhon Si Thammarat .“เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม :MNST ”
  • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
  • พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเอกชนในการดำเนินงาน
  • พัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกให้มีคุณภาพ
  • พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพ
b1b2ExcellentCenterติดต่อเรา

Smart Hospital

ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน นัดผ่านระบบก่อนเวลา 15.00 น.

บริการตรวจรักษา

บริการทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยเก่า (โทรนัดล่วงหน้า)

บทความทางการแพทย์

ทันกระแสสุขภาพ เกร็ดความรู้ และ เคล็ดลับสุขภาพ บทความสุขภาพ รักษาและป้องกันโรค

วารสารวิชาการ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงสนใจเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการ

เปิดคลินิกนอกเวลาเฉพาะทาง...

เชิญคุณแม่อายุ 356 ขึ้นไป...

 วารสารวิชาการ

kmwork

smarthospital

smcok

workita

มืดเพื่อสว่าง

หัวใจดวงสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

อนาคตโรงพยาบาล

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250