ฉบับประจำเดือน เรื่อง
 ปีงบประมาณ 2563  DIS NEWSLETTER  2564
 - ตุลาคม 2563 รายการยาใหม่ที่เสนอเข้าและตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563
 - พฤศจิกายน 2563  การเก็บรักษายาอินซูลิน ที่มีในบัญชียาโรงพยาบาลมหาราช  นครศรีธรรมราช
 - ธันวาคม 2563

 การดูแลความสอดคล้องต่อเนื่องในการใช้ยา

 - มกราคม 2564

 อายุยาใช้ภายนอก multiple dose หลังเปิดใช้

 - กุมภาพันธ์ 2564

 รายการยาที่ต้องเก็บตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)

 - มีนาคม 2564

 รูปแบบยาที่ต้องระมัดระวังในการให้ยาผ่านทางสายให้อาหาร

 - เมษายน 2564

 การบริหารยา Benzathine penicillin G1.2 mu/vial Powder for injection

 - พฤษภาคม 2564

 ข้อมูลยา Azithromycin ในบัญชียาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 - มิถุนายน 2564

 Fentanyl injection 100 mcg/ 2 ml/ ampule1

 - กรกฎาคม 2564

 Fentanyl Transdermal Patch 25mcg/ hr

 - สิงหาคม 2564

 การเตรียม Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine

 - กันยายน 2564

 การบริหารยา Idarucizumab

 - ตุลาคม 2564

 ยาใหม่และยาที่คัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 - พฤศจิกายน 2564

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในบัญชียาโรงพยาบาลมหาราช
 นครศรีธรรมราช  เดือน 
ตุลาคม 2564

- ธันวาคม 2564

 ผู้ป่วยที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเป็นรูปแบบ
 รับประทาน.pdf

- มกราคม 2565

 วัคซีน Moderna

- กุมภาพันธ์ 2565

 ขนาดยา Norepinephrine ในหน่วย mcg/kg/min

- มีนาคม 2565

 การเตรียม AztraZeneca Covid 19 vaccine

- เมษายน 2565

 มารู้จัก Chlorpromazine injection กันเถอะ

- พฤษภาคม 2565

 Antipsychotic drugs in Pregnancy and Lactation

- มิถุนายน 2565

ยาพ่นจมูก (NASAL SPRAYS)

- กรกฎาคม 2565

การสูดพ่นยา Spiolto® Respimat® Solution                      

-สิงหาคม 2565

LONG-ACTING ANTIBODY (LAAB)
Tixagevimab & Cilgavimab

- กันยายน 2565  SECUKINUMAB
       anti-IL-17 antibody ชนิดแรกสำหรับโรคสะเก็ดเงิน
- ตุลาคม 2565  การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSAIDs (เอ็นเสด)
อย่างไรให้ปลอดภัย?
- พฤศจิกายน 2565 รายการยาใหม่และรายการยาที่ตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2566
- ธันวาคม 2565

ยาอินซูลินที่มีในบัญชียาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

-มกราคม 2566

อันตรกิริยาระหว่างยารักษาอาการจิตเวชที่พบบ่อย

-กุมภาพันธ์ 2566

อันตรกิริยาระหว่างกลุ่มยา Antiretroviral drugs (ARV) ที่พบบ่อยในทางเวชปฏิบัติ

- มีนาคม 2566

การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยา MTV injection ที่มีใช้ในโรงพยาบาล

- เมษายน 2566

pH และ Osmolarity ของยาหรือสารละลายยาเมื่อบริหารทางหลอดเลือดดำ

- พฤษภาคม 2566

ปฏิกิริยาระหว่างยา Dolutegravir (DTG) /ยาสูตรร่วม Acriptega® ที่มีการสั่งใช้ร่วมกันบ่อยทางคลินิก

-มิถุนายน 2566

การบริหารยาฉีดที่พบบ่อยในห้องฉีดยา

- กรกฎาคม 2566

 การปรับยารักษาเบาหวานในช่วงถือศีลอด

- สิงหาคม 2566

การบริหารยาฉีดแบบ IV push & IV infusion ที่พบได้บ่อยในห้องฉีดยา 

- กันยายน 2566

การบริหารยา DOACs ผ่านทางสายยาง

- ตุลาคม 2566

หลักการทั่วไป เรื่อง การใช้ยาในช่วงถือศีลอด

-พฤศจิกายน 2566

  การใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา ตอนที่ 1

- ธันวาคม 2566

 การใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา ตอนที่ 2

- มกราคม 2567

 การใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา ตอนที่ 3

-กุมภาพันธ์ 2567

การใช้ยาในผู้ป่วยประคับประคอง

- มีนาคม 2567

การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า/อิมมูโนโกลบูลินแก่ผู้สัมผัสโรค

ตามแนวทางของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย .ศ. 2561