เบอร์โทรติดต่อ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 075-340250 ต่อเบอร์ภายใน

หน่วยงาน

เบอร์ต่อภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 4517
งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  4005 (ชั้นG), 4121 (ชั้น1), 4314 (ชั้น3), 4418 (ชั้น4), 4514 (ชั้น5), 4614 & 4622 (ชั้น6), 4714 (ชั้น7)
งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน  7909-7910 (ไอพีดี1),
 7911-7912 (ไอพีดี2),
 3605 (ไอพีดีฉุกเฉิน) 
งานจัดซื้อ-จัดหา 3601
งานคลังเวชภัณฑ์ 3609
งานผลิตยาทั่วไป  3606
งานผลิตยาปราศจากเชื้อTPN/ ยาเคมีบำบัด  3611,3619
งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยในและงานพัฒนาระบบยา  4518
งานเภสัชสนเทศและพัฒนาคุณภาพ 4522
งานธุรการ 4516