ศูนย์ข้อมูล TEA unit

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ข้อมูล Trauma and Emergency Administration (TEA) Unit โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

ข่าวสาร TEA unit

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Trauma และ Fast tracks ในโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช สามารถเลือกชนิดข้อมูลได้จาก สารบัญ

หากต้องการติดต่อ TEA unit สามารถติดต่อได้ที่:
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช